Полиција Брчко дистрикта БиХ расписала “Јавни оглас” за пријем кадета/кадеткиња за полицијске службенике

JP Putevi Brcko

Дана 12.04.2017. године, Полиција Брчко дистрикта БиХ је, у три дневне новине које се дистрибуирају у БиХ, расписала “Јавни оглас” за пријем кадета/кадеткиња за похађање основне полицијске обуке у чину полицајац и у чину млађи инспектор.

Јавним огласом је прописан пријем 12 извршилаца у чину полицајац и 7 извршилаца у чину млађи инспектор.

Цјелокупан текст “јавног огласа”, те образац за пријаву за похађање основне полицијске обуке у чину полицајац и у чину млађи инспектор, могуће је преузети на на wеб страници Полиције Брчко дистрикта БиХ www.policijabdbih.gov.ba, као и у Полицији Брчко дистрикта БиХ. Информације

у вези наведеног могуће је добити и на број телефона 049/233-200, локал 212.

MD MONTEL