Свјетски дан борбе против ХИВ/АИДС-а – 1. децембар

JP Putevi Brcko

Свјетски дан борбе против ХИВ/АИДС-а“ се обиљажава од 1988. године, тако да је 2018. јубиларна година, јер се навршава 30 година од почетка обиљежавања овог значајног датума. Циљ обиљежавања овог дана је подизање свијести и скретање пажње јавности на важност и проблематику о ХИВ/АИДС-а као глобалном проблему и сјећање на особе које су умрле од посљедица ове болести, чему је у највећем броју допринијела присутност стигме и дискриминације.

Према подацима Свјетске здравствене организације, у свијету тренутно са ХИВ- ом живи око 36,9 милиона особа. У 2017. години је регистровано 1,8 милиона новоинфицираних, 21,7 милиона је имало приступ антиретровисној терапији а од посљедица ове болести је умрло 940 000 обољелих. У последњих осам година број новоинфицираних у популацији одраслих се смањио за 16%, а у популацији млађих од 15 година за 35%. Иако се број новоинфицираних смањује, превенција ХИВ/АИДС-а је и даље један од значајнијих јавноздравствених проблема.

У последњем периоду ХИВ инфекција је најчешће откривана брзим дијагностичким тестовима, који откривају присуство или одсуство ХИВ антитјела, што је од есенцијалног значаја за рано откривање, а затим рани третман и његу. ХИВ инфекција се не може излијечити, међутим постоје ефикасни антиретровирусни лијекови (ХААРТ) који контролишу вирус и доприносе превенцију трансмисије, тако да особе са ХИВ-ом, могу живјети дуг и продуктиван живот. Тек нешто више од једне половине инфицираних ХИВ-ом у свијету има доступну антиретровирусну терапију, с тим да се број обољелих којима је терапија доступна из године у годину повећава.

 

Епидемиолошка ситуација  у Републици Српској

На основу достављених пријава и анализе података у Републици Српској до сада је регистровано укупно 122 обољелих особа од ХИВ/АИДС-а. Од укупног броја регистрованих, у 2018. години пријављено је укупно 9 нових случајева, од тога 6 ХИВ+ и 3 обољела од АИДС-а. Према полној структури, 7  су мушког пола,  а 2 женског пола. Начин преноса инфекције код 4 обољела је хетеросексуални, 3 бисексуални, а 2 припадају  хомосексуалној популацији.  Од укупног броја новооткривених 7 су аутохтони а 2 су импортовани случајеви.

На графикону 1. приказана је дистрибуција пријављених ХИВ+, обољелих и умрлих АИДС-а у периоду од 2002. до 2018. године.

Графикон 1. Дистрибуција ХИВ+, обољелих и умрлих АИДС-а од 2002-2018.год.

Анализом података свих пријављених у наведеном периоду, према полној структури од 80% су особе мушког пола, 19% женског, а 1% је непознато (графикон 2).

Графикон 2. Дистрибуција регистрованих од ХИВ/АИДС-а према полу

Посматрајући узраст, највећи број је регистрован у старосној групи 30-39 година, затим 40-49, слиједе 50-59 и 20-29 година, док за 15 особа које су пријављени као носиоци ХИВ-а не постоје подаци о узрасту, па су означени у групи непознато (графикон 3).

Графикон 3. Дистрибуција регистрованих лица од ХИВ/АИДС-а према старосном узрасту

Најучесталији пут преноса ХИВ инфекције и даље је хетеросексуални контакт (48%), затим хомо/бисексуални (35%), 6% припада групи ињекционих корисника дрога, 2% је заражено препаратима крви, 1% вертикални пренос а за 8% пријављених нема података који начин су се инфицирали ХИВ-ом (графикон 4).

Графикон 4. Путеви и начини преноса ХИВ инфекције (%)

У Републици Српској се у оквиру редовних активности у континуитету се проводи епидемилошки надзор, надзор и лијечење особа са ХИВ/АИДС-ом, а посебна пажња се посвећује раном откривању инфицираних вирусом ХИВ-а.

Тренутно на Клиници за инфективне болести УКЦ Бања Лука антиретровирусном терапијом (АРТ) лијечи се 56 особа које живе са ХИВ/АИДС-ом. Од посљедица АИДС-а у Републици Српској до сада је умрло 20 обољелих особа.

Осим наведеног, у протеклом периоду кроз Пројекат уз подршку Глобал фонда реализовани се одређени програми и активности у вези контроле и превенције ХИВ/АИДС-а а посебно у популацијама које су највише изложене ризику од ХИВ инфекције, што значајно доприноси  контроли ове болести. Све активности су реализоване у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, свим здравственим установама и другим владиним институцијама као и невладиним/цивилним сектором који је имао веома значајну улогу а посебно у теренском дијелу активности

Поводом 1. децембра – Свјетског дана борбе против ХИВ/АИДС-а, у Центру за добровољно, повјерљиво и анонимно савјетовање и тестирање Института за јавно здравство Републике Српске у Бањалуци биће организовано тестирање на ХИВ.

Тестирање ће се обавити у суботу, 1. децембра 2018 год. у термину од 12.00 до 20.00 часова.

Позивају се грађани, посебно млади, уколико су се ризично понашали или сумњају да су били изложени вирусу ХИВ-а, а желе сазнати и провјерити свој ХИВ-статус, да дођу у центар  да се тестирају. Тестирање је анонимно, повјерљиво и бесплатно и није потребан никакав документ нити љекарска упутница.

Такође, у оквиру тестирања, обезбјеђено је савјетовање прије и послије тестирања у циљу  унапређења знања о ХИВ/АИДС-у,  начинима и путевима преношења ХИВ-а, а посебно  мјерама за спрјечавање преношења ове болести, уз подјелу промотивног  материјала.

Извор: ИЈЗРС

MD MONTEL