Савјестан грађанин пронашао изгубљени новац, који је враћен власнику

JP Putevi Brcko

Дана 04.12.2018. године, око 17,20 сати Полицији се обратио грађаним Брчког са иницијалима И.Т., рођен 2000. године, и добровољно предао двије новчанице од по 100 КМ, које је по његовој изјави пронашао док се кретао улицом Коначко брдо у Брчком. О запримању новчаница, полицијски службеници су сачинили потребну документацију.

Истог дана око 18,15 сати Полицији се обратило лице са подручја Брчког, које је пријавило да је изгубило двије новчанице од по 100 КМ, док се кретао улицом Трг младих и/или Коначко брдо, у Брчком.

Након, обављеног разговора и утврђивања свих чињеница, полицијски службеници су именованом вратили изгубљени новац, а које је претходно пронашло лице И.Т. и добровољно
предало Полицији.

Имајући у виду наведено, Полиција Брчко дистрикта БиХ јавно упућује захвалност савјесном грађанину И.Т. из Брчког.

MD MONTEL