МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 9.12.

JP Putevi Brcko

Општа Скупина УН-а је посебном резолуцијом 2003. године указала на проблем корупције и потребу свакодневне борбе против ње.

Омладински центар „Вермонт“ већ традиционално овај датум обиљежава кроз низ различитих активности, а у склопу текуће године овај датум обиљежили смо уличном акцијом гдје смо за циљ имали информисати грађане о томе шта је корупција како се они као грађани могу борити против корупције, те начинима пријављивања исте.

 

Сурађујемо са са 31 Невладином организацијом из Брчко дистрикта, члан је коалиције “Промовиши позитивно” те сарађује и са Владиним институцијама и установама. Омладински центар је једна од оснивајућих организација “Ресурсног центра” који се бави актуелном проблематиком нашег друштва, ради на пољу запошљавања и борбе против корупције.

„Корупција у нашем граду је веома распрострањена, иако постоје помаци у борби против ње, неопходно је више радити на упућивању грађана о томе како пријавити корупцију“- Лејлија Аљић, пролазник.

Свакако важно је напоменути да наша организација већ дужи низ година спроводи пројекте и иницијативе које за циљ имају сузбијање корупције те смо кроз своје дјеловање обухватали утицај ове проблематике у разним сегментима данашњег друштва: образовање, запошљавање, здравство и јавне набавке.
Кроз свој рад у протеклом периоду остварили смо сљедеће :

– Оформили линк за анонимну пријаву корупције;
– Израдјен сет мјера и докумената за транспарентну додјелу грантова НВО;
– Организовали преко 20 едукација на ову тему на разлицитим нивоима и сваке године радимо упоредну анкету о перцепцији градјана о корупцији

У протеклом периоду али и у будућности Омладински центар “Вермонт” за циљ има подстицање грађанског активизма о видовима корупције које је кључно за почетак буђења свијести цивилног сектора и њихово подстицање на укључивање у борбу против корупције.

MD MONTEL