Завршена обука незапослених особа са Завода за запошљавање

JP Putevi Brcko

Након завршене обуке из Немачког и Енглеског језика, ниво I и II, у просторијама Полиглота института додељени су цертификати за 70 полазника.

Бесплатна обука у трајању од 60 часова намењена је за полазнике са листе незапослених коју је организовао Завод за Запошљавање Брчко дистрикта.

Обуке попут ових, представљају јасно опредељење брчанског Завода за Запошљавање да континуирано ради на активностима које ће омогућити незапосленим лицима додатне едукације и стицање одређених знања, а све како би што квалитетније одговорили потребама тржишта рада и лакше дошли до прилике за запошљавањем.

MD MONTEL