Нова година донијела нове цијене

JP Putevi Brcko

У Босни и Херцеговини од данас су на снази нове цијене цигарета.

Из Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине (УИО БиХ) подсјећају да се, у сладу са одлуком о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и дуван за пушење за 2019. годину, по паклици цигарета плаћати пропорционалана акциза у висини 42 одсто малопродајне цијене и специфична акциза у износу од 1,65 КМ по паклици.

По килограму духана за пушење у 2019. години плаћат ће се акциза у износу од 114,40 КМ.

Нове цијене су наставак хармонизације акцизне политике у БиХ са политиком акциза на дуван и цигарете у Европској унији.

Порезни обвезници и друге особе које се баве прометом цигарета и дувана за пушење у Босни и Херцеговини дужни су да до 7. јануара доставе пописне листе цигарета и дувана за пушење са пописаним залихама наведених акцизних производа на дан 1.јануара 2019. године.

Осим цигарета и дувана за пушење, порезни обвезници су дужни пописати и количине (залиху) акцизних маркица за означавање цигарета и дувана за пушење, које су преузете у УИО, а нису искориштене за обиљежавање ових акцизних производа до краја 2018. године, обрачунати разлику акцизе за уплату, те и ове пописне листе доставити у УИО до 7.јануара.

До 17.јануара 2019. године мора се извршити и уплата разлике акцизе на пописане залихе.

Дуванске прерађевине за које је плаћена разлика акцизе, у складу са одлуком, могу се продавати до истека залиха по новим малопродајним цијенама, које морају бити истакнуте на видном мјесту малопродајног објекта, упозорили су из УИО БиХ.

Извор: БН ТВ

MD MONTEL