Шта значи “алал вера”: Израз који користимо свакога дана, а немамо представу шта значи

JP Putevi Brcko

У свакодневном говору, чак и несвесно, користимо изразе за које, када бисмо стали да поразмислимо шта значе, схватили бисмо да не знамо.

MD MONTEL
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.