Шта значи “алал вера”: Израз који користимо свакога дана, а немамо представу шта значи

JP Putevi Brcko

У свакодневном говору, чак и несвесно, користимо изразе за које, када бисмо стали да поразмислимо шта значе, схватили бисмо да не знамо.

MD MONTEL