На данашњи дан штампана је прва књига на српском језику

JP Putevi Brcko

 1494 – Прва српска штампарија у Цетињу штампала је прву књигу на српском језику – „Октоих првогласник“ Ђурђа Црнојевића и штампара Макарија, једну од највише коришћених богослужних књига у Српској православној цркви.

До 1496. године, Ободска штампарија штампала је и „Октоих петогласник“, „Псалтир с посљедовањем“, „Четворојеванђеље“ и „Молитвеник“. „Октоих“ (грчки осмогласник) је састављен од осам кругова црквених песама и осам гласова за појање. Књига је штампана ћирилицом, у црвеној и црној боји, по угледу на старе словенске литургијске књиге, с утиснутим скромним украсима (три заставице, четири иницијала и водени знак ваге).

MD MONTEL