Day: January 8, 2019

Платон

…Видиш ли пријатељу она три чобана на ливади? Е све док та три надгласају мене…