Платон

JP Putevi Brcko

…Видиш ли пријатељу она три чобана на ливади?
Е све док та три надгласају мене и Сократа и услед тога донесу одлуке, ја у демократију не вјерујем…!

MD MONTEL