Тресиба на есенцијалној листи

JP Putevi Brcko

Лек Тресиба, који се својим дугоделујућим инсулином код дијабетичара показао јако усешним, нашао се есенцијалној листи Фонда здравственог осигурања Брчко.

Прим. др. Адмир Чандић, председник Комисије за лекове Фонда изјавио је да је ово само један од петнаест лекова, којим је есенцијална листа допуњена протекле године.

MD MONTEL