Инспекторат у прошлој години остварио приход од око 436 хиљада марака

JP Putevi Brcko

Инспектори брчанског Инспектората, који обављају контроле и надзор над примјеном закона, прописа и општих аката из надлежности органа и институција БиХ и Брчко дистрикта БиХ из 19 управних области распоређених у три одсјека, у 2018. години извршили су укупно око 30.000 контрола, тако да је укупан број планираних контрола извршен са 114 посто.

Шеф Инспектората Брчко дистрикта БиХ, Дамир Булчевић, истиче да је Инспекторат у протеклој години, као јединица Канцеларије градоначелника, за ову локалну заједницу остварио укупан приход од око 436 хиљада марака, што су директни приходи на основу инспекцијских контрола.

„Овдје не говоримо о прекршајним налозима који се могу наплатити, а и не морају, јер обично заврше у неком судском епилогу. Тако да је у протеклом периоду укупно  издато 375 прекршајних налога, а износ у конвертибилним маракама износи око 73 хиљаде“, додао је.

Булчевић наглашава да инспекција жели да буде првенствено партнер привредној заједници Дистрикта и онима који долазе и које контролишу, тако да увијек прво дјелују превентивно прије предузимања репресивних мјера.

Иако сматра да је Закон о инспекцијама по којем ради Инспекторат квалитетан, Булчевић сматра да би у одређеном временском периоду требало доћи до одређених измјена у њему, али и да би требало донијети одређене подзаконске акте којих тренутно нема, у сврху побољшања рада Инспектората, а самим тим и квалитет живота грађана у Дистрикту.

Извор: Радио Брчко

MD MONTEL