Током дана се роди више дјечака него дјевојчица, док се током ноћи рађа више дјевојчица.

JP Putevi BrckoMD MONTEL