Унутрашњост цијеви за воду која је стара 40 година.

KolubaraMD MONTEL