Унутрашњост цијеви за воду која је стара 40 година.

JP Putevi BrckoMD MONTEL