ОЦ „Вермонт“ – анкетирање послодаваца 2019. Истакнут

JP Putevi Brcko

Како би зауставили одлазак младих из земље, неопходно је ускладити систем образовања и запошљавања нашег града.

Завод за запошљавање Брчко дистрикта БиХ у сарадњи са тимом Омладинског центра ″Вермонт″ и ове као и протеклих неколико година спроводи различите активности каријерног савјетовања и активног тражења посла, како би се задовољиле потребе школараца, студената, незапослених лица и привреде Брчко дистрикта БиХ.

Интензивно радимо на припремању програма ″Треба да знаш″ у склопу каријерног усмјеравања и савјетовања, гдје ћемо извршити анкетирање послодаваца, обрадити и истражити информације о њиховим искуствима са запошљавањем, те будућим плановима и потребним профилима. Током теренског истраживања, биће обухваћени сви типови и облици предузећа, што укључује мале, средње и велике привреднике. Ставови, мишљења и сугестије које ће нам послодавци изнијети у овој анкети, пружиће нам увид у реалну ситацију на тржишту рада, систему образовања и њиховој међусобној повезаности.

Циљ анкете је идентификација неусклађености између понуде и потражње у погледу образовања, знања и вјештина, како би се на основу прикупљених података формирале мјере које су неопходне на утицање повећања структуре запослености.

Анкетирање послодаваца и анализа прикупљених података, као и резултати које ћемо добити, послужиће за унапређивање услуга посредовања на тржишту рада и мјера активне политике запошљавања – савјетовање, усмјеравање, те стручно оспособљавање незапослених особа према потребама тржишта рада на подручју Брчко дистрикта БиХ.

MD MONTEL