Oдржано прво предавање за основце X Основне школе Бијела „Права бициклиста у саобраћају“

JP Putevi Brcko

У склопу пројекта „Права бициклиста у саобраћају“, који се, уз подршку Владе Брчко дистрикта БиХ, реализује у основним школама на подручју Брчког, јуче је одржано прво предавање за основце X Основне школе Бијела. Имплементатор ове активности је Бициклистички клуб „Св. Николај“ Брчко, у партнерству са Полицијом Брчко дистрикта и Агенцијом за услуге из области саобраћаја „Безус“ Брчко.

Ученици су имали прилику научити о основним правилима понашања бициклисте у саобраћају, те безбједносним мјерама које је потребно предузети као би се ризик учешћа у градским саобраћајницама свео на најмању могућу мјеру. Нажалост, у Брчком не постоје бициклистичке стазе које би бициклистима пружиле сигурност у кретању, те су они принуђени користити саобраћајнице или у другим случајевима тротоаре који су намјењени пјешацима. Све ово указало је потребу да се на вријеме најмлађим учесницима у саобраћају укаже на основна правила понашања бициклисте, његовим правима и обавезама, али исто тако и укаже на опасности којима је изложен у саобраћају, како би се број потенцијално инцидентних ситуација свео на најмању могућу мјеру, изјавио је координатор пројекта, предсједник бициклистичког клуба Жељко Новаковић.

Предавач на овом пројекту, Стево Стевић, овлаштени судски тумач саобраћајне струке, указао је на основне саобраћајне знакове на које дјеца требају обраћати пажњу, те навео и најчешће ситуације са којима се сусрећу дјеца бициклисти у саобраћају. Из своје стручне експертизе навео је и на одређене случајеве, те указао на могућа рјешења која су лако примјењива и која ће свакако доприњети безбједнијем учешћу у саобраћају.

Мухамед Хаџић, припадник Полиције Брчко дистрикта, је позвао ученике да буду одговорни учесници у саобраћају, јер сви активно учествујемо у њему. Закон о безбједности саобраћаја предвиђа одређене обавеза за сваког учесника у саобраћају, а исто тако и казне за оне који се не придржавају слова закона, међутим, сврха закона сама по себи није у кажњавању, већ да спријечи све оне непожељне радње, те је повећање свијести о значају безбједног учешћа у саобраћају јако битно.

Руководство X основне школе Бијела су се захвалили на сарадњи, те су истакли да је ово било једно од најкориснијих предавања које су ученици имали у склопу ваннаставних активности.

До краја школске године планирана је имплементације предавања и унутар осталих основних школа на подручју Брчко дистрикта. Вјерујемо да ће њихов резултат бићи већа безбједност свих учесника у саобраћају, а на првом мјесту бициклиста као његове најрањивије групе.

MD MONTEL