За ученике распуст за наставнике стручне едукације и обуке

JP Putevi Brcko

Након завршетка наставне године, Педагошка институција започиње са организацијом првих едукација и стручних усавршавања за просвјетне раднике у Брчко дистрикту. Едукације ће бити организоване у два термина а обухватиће све структуре руководећег и наставног особља у школама.

У времену од 24. до 28 јуна стручне едукације ће бити организоване за директоре и помоћнике директора основних и средњих школа, потом дефектологе, наставнике разредне наставе, наставнике информатике, биологије и екологије.

“По окончању годишњих одмора крајем августа мјесеца други дио стручних едукација ће проћи наставници матерњих језика и књижевности, енглеског језика, физике, хемије, географије те психолози, педагози и васпитачи” потврдила је за Радио Брчко Ивана Крезић директорица Педагошке институције у Брчком.

Све едукације ће вршити универтитетски професори са јавних високошколских установа у БиХ са јасно дефинисаним темама које ће помоћи просвјетним радницима и руководиоцима школа у стицању нових знања и примјени савремених технологија у наставом процесу.

У Педагошкој институцији Брчко дистрикта очекују да ће се у наредном периоду извршити свеобухватна анализа тренутних педагошких стандарда и норматива који су засигурно већ добрим дијелом превазиђени .

“Уколико се жели постићи искорак у овом сегменту онда морамо што прије почети са примјеном електроничког односно дигиталног облика рада закључила је Крезић.

MD MONTEL