Нема политичког договора око именовања в.д. директора Канцеларије за борбу против корупције

JP Putevi Brcko

Током јучерашњег поподвена са радом је започела 51. седница Скупштине која је усвојила измене Закона о извршењу буџета Брчко Дистрикта за 2019. годину и предлог Закона о ликвидационом поступку.

Информација о раду Основног суда Дистрикта, презентована од стране председника Суда Јадранка Грчевића усвојена је једногласно.

До застоја у раду Скупштине дошло је током консултације око тачке „Именовање в.д. директора Канцеларије за борбу корупције“, коју је предложио Есед Кадрић, председник Скупштине појашњавајући да је Закон прецизирао приступање овој активности у року од 30 дана након обезбеђивања финансијских претпоставки.

Није постигнут договор око избора кандидата за ову функцију те ће консултације бити настављене.  а челни људи Скупштине тврде да се решење мора пронаћи појашњавајући да је Скупштина проналазила решење и код деликатнијих ствари.

MD MONTEL