ОТВОРЕНО ПИСМО РИБОЛОВЦИМА – Терор над рибљим фондом водотокова Дистрикта се наставља…

JP Putevi Brcko

На адресу наше редакције стигло је писмо од нашег суграђанина Марија Мендеш који у свом писму отворено говори о проблемима у риболову из његовог угла. Писмо преносимо у целини:

Прије пар година објавио сам своје отворено писмо риболовцима дистрикта. У њему је тада веома детаљно описано стање у риболову, но овим текстом желим да подсјетим на сада још горе стање на водотоковима, те желим да упутим вапај надлежнима, а све у име спортских риболоваца и оног јадног рибљег фонда водотокова дистрикта који је ИСТРЕБЉИВ ФОНД ПРИРОДЕ.

Од мог објављеног отвореног писма тада, па до данас, једино што се промијенило у управљању водотоковима дистрикта јесте пар људи у управама Удружења и Савеза. На терену и даље имамо:

1. Риболовачка удружења која и даље издају рекреативно-спортске риболовачке дозволе.

Дозволе
Члан 21

(1) Дозволе за стицање риболовачког права у рекреативно-спортском риболову носиоцу риболовачког права издаје Одјељење.

(2) Риболовци дозволе за обављање рекреативно-спортског риболова на одређеном риболовачком подручју или у одређеној риболовачкој зони добијају од носиоца риболовачког права за то риболовачко подручје или ту риболовачку зону.

(ЦИТАТ Закона о слатководном рибарству Брчко дистрикта БиХ)

2. Удружења НОСИОЦУ РИБОЛОВАЧКОГ ПРАВА- Спортско риболовном савезу Брчко дистрикта БиХ и даље уплаћују (иако је и то упитно) само дио средстава од риболовачке дозволе и то само 40% од сваке издате дозволе, а даље Савез Влади 20% од ових 40%.

НАКНАДА ЗА РИБОЛОВ
Члан 61

(1) Средства уплаћена на име накнаде за привредни риболов приход су буџета Брчко дистрикта.

(2) Средства уплаћена на име накнаде за дозволе из члана 21 става 4 овог закона приход су носиоца риболовачког права и буџета Брчко дистрикта, а распоређују се:

1. носиоцу риболовачког права припада 80% средстава, која се морају користити сходно
привредној основи и годишњем плану.

2. као приход буџета Брчко дистрикта је 20%, а уплаћују се на посебан рачун и користе
искључиво за унапређивање рекреативно-спортског риболова.

(ЦИТАТ Закона о слатководном рибарству Брчко дистрикта БиХ)

3. Рекреативно-спортски риболовци и даље су свједоци огромног броја нелегалних криволовних алата којима се рибљи фонд масовно истребљује из године у годину.

4. Порибљавање водотокова, што је законска обавеза носиоца риболовачког права- САВЕЗА још од 2013те године није обављено.

5. Изборно такмичење на нивоу Савеза за представника дистрикта на БиХ такмичењима још увијек никада није спроведено.

6. О раду рибочуварске службе од стране носиоца риболовачког права – САВЕЗА јавност никада није обавијештена, као ни о раду Управног одвбора носиоца риболовачког права, као ни о раду било којег његовог радног тијела. Итд…

Сви у риболовачким удружењима дистрикта се крију иза тога да су риболовачка удружења немоћна по питању порибљавања, рада рибочуварске службе, а сва три удружења која чине Савез имају представнике у Управном одбору Савез који долазе на та мјеста баш из управних одбора тих удружења…

И видите сада ово… Кажу ми смо немоћни јер је порибљавање водотокова и заштита рибљег фонда кроз ђеловање рибочуварске службе искључиво у надлежности Савеза. У Савезу влада принцип концензуса и ми не можемо тамо да урадимо ништа на своју руку…

Или…

Порибљавање водотокова није на Удружењима него је то обавеза носиоца риболовачког права, а то је Савез. А Савез нема новца да пориби… Show

Јер је и приход од издате рекреативно-спортске риболовачке дозволе, а по Закону о слатководном рибарству – ПРИХОД НОСИОЦА РИБОЛОВАЧКОГ ПРАВА – САВЕЗА – Који се дијели 80% носиоцу и 20% Влади дистрикта. И који се мора трошити сходно привредној основи и годишњем плану.

Дакле господо из риболовачких удружења која чине Савез, када је у питању рад рибочуварске службе, заштита рибљег фонда и порибљавање водотокова ви ту не можете ништа направити јер је то надлежност Савеза, а када је у питању издавање риболовачких дозвола, тада то није надлежност Савеза него ви имате право и можете продати дозволу у удружењу, за њу наплатити 100КМ, а онда Савезу са свог рачуна удружења уплатити свега 40% од сваке дозволе, а себи задржати 60%…

60% задржите себи у које сврхе, и на основу којег закона???

Е ово је питање за дјеловање институција дистрикта, јер одузимањем 60% ОД СВАКЕ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ – од основног прихода САВЕЗА – носиоцу риболовачког права чините огромну штету у ЗАШТИТИ РИБЉЕГ ФОНДА КРОЗ ДЈЕЛОВАЊЕ РИБОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ, ТЕ ОМЕТАТЕ НОСИОЦА РИБОЛОВАЧКОГ ПРАВА У ИСПУЊАВАЊУ СВИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ МУ ЈЕ ЗАДАО И ЗАКОН О СЛАТКОВОДНОМ РИБАРСТВУ, А И ПРИВРЕДНА ОСНОВА.

Позивам надлежне да се укључе својим дозвољеним мјерама у рјешавање ових проблема, како би рекреативно-спортски риболовци за 100КМ колико плате за цијену риболовачке дозволе могли пецати у дистрикту неометани од стане нелегалних криволоваца.

БИСТРО!

П.С. Нека вас је све срамота који се налазите у управама риболовачких удружења, што јавност о свему овоме добија информације од мене, а не од вас који о свему овоме трабате информисати јавност, а не у групицама окупљати риболовце и убјеђивати их како је ето неко од друга два удружења криво за овако катастрофално стање у риболову дистрикта.

КРИВИ СТЕ ПОДЈЕДНАКО СВИ КОЈИ УПРАВЉАТЕ УДРУЖЕЊИМА!

18.06.2019.год.

Марио Мендеш

MD MONTEL