“Људи који читају проживе на хиљаде живота. Људи који не читају, живе само један.“

JP Putevi BrckoMD MONTEL