Електронска пошта…

JP Putevi Brcko

У просјеку, електронска пошта која се шаље понедељком има више грешака од оне која се шаље осталим радним данима.

MD MONTEL