Нови преводи Шекспирових сонета у издању Српске књижевне задруге

JP Putevi Brcko

Око Српске књижевне задруге окупљали су се наши најзначајнији писци, научници, академици. Један од највећих српских песника – Јован Јовановић Змај нацртао је њен, данас свима познати знак. Ова установа културе која је повезала три века, не посустаје.

„Српска књижевна задруга је жива и делује као у најбољим данима. И ове године ми ћемо објавити тридесетак нових књига, од којих шест књига припада 111. Плавом колу, у којем ће бити и књига из науке, историје, књижевности, биће и нови превод Шекспирових сонета Милована Данојлића. СКЗ као ни књига ни култура не живе у сјајним економским околностима и условима, али ми немамо дугова и књиге излазе уредно као да су рађене у највећем богатству и благостању“, рекао је Драган Лакићевић, главни уредник Српске књижевневне задруге.

Недавно је објављено репринт издање књиге Мике Аласа. Дело „Метафоре и алегорије“ нашег чувеног математичара први пут је објављено пре четрдесет година.

„Ми смо објавили у дивот издањима и ‘Антологију’ Душка Радовића после двадесетак година. Припремамо ново – треће издање ‘Историје дубровачке књижевности’ професора Злате Бојовић. Исто у дивот издањима. Дакле, ради се и биће нових књига са златним словима“, истиче Лакићевић.

Тако је Српска књижевна задруга остала доследна својим правилима од оснивања – „да критички приређује издања старијих и новијих књижевника српских, да издаје изабрана дела из савремене лепе и опште корисне књижевности, да предњачи избором у превођењу и позајмици из словенских, иностраних и класичних књижевности, да уопште припомогне ширем развићу народне књижевности, олакшавајући издавање и ширење књига свима средствима која јој буду на располагању“.

Извор: РТС

MD MONTEL