Само Бијељина и још три града имају уређаје за пречишћавање отпадних вода

JP Putevi Brcko

Отпадне воде из насеља и градова у РС се не пречишћавају, већ се преко канализационих колектора директно испуштају у водотоке, а уређаји за пречишћавање отпадних вода изграђени су само у Бијељини, Требињу, Билећи и Челинцу, потврђено нам је из Инспектората Српске.

У функцији је, додаје се, и неколико мањих уређаја који третирају урбане отпадне воде са појединих дијелова насеља, а у току је изградња неколико уређаја.

“У области заштите вода, дугогодишњи проблем који је и даље присутан, представља непостојање пречистача. Наиме постојећи уређаји за пречишћавање отпадних вода су дјелимично или потпуно ван функције, а изградња нових иде споро јер је условљена финансијским могућностима”, рекли су порталу ИнфоБијељина из Инспектората РС.

Такође, како истичу, јединице локалне самоуправе нису донијеле програмску документацију и локалну регулативу за санитарну заштиту изворишта, управљање комуналним отпадом, рјешавање отпадних вода у насељима у којима нема јавне канализације и друго.

Републичка водна инспекција контролише заштиту вода, заштиту од вода, уређење водотока, те коришћење вода.

“У овој години републичка водна инспекција извршила је 360 контрола, од чега је 70% извршено у области заштите вода”, рекли су из Инспектората РС, те додали да су, од укупног броја контрола, пропусти утврђени у 140 случајева, па је субјектима наложено отклањање утврђених неправилности, док су због почињених прекршаја изречене казне у вриједности већој од 36.000 КМ и поднесено је шест прекршајних пријава надлежним судовима.

Од укупног броја контрола у области заштите вода извршено је преко 250 контрола којима су обухваћени различити објекти, као што су: бензинске пумпне станице, пилане, клаонице, различити производни погони, фабрике бетона, дрвопрерађивачка индустрија и други. У овој области пропусти су се најчешће односили на непосједовање водне дозволе, непоштивање услова из водне дозволе, неадекватан третман отпадних вода и друго.

Извор: ИнфоБијељина

MD MONTEL