Провођење радњи на сузбијању просјачења

JP Putevi Brcko

Имајући у виду да су, на улицама Брчко дистрикта БиХ присутне противправне радње, просјачења одређених лица, којима се врши узнемирење грађана Брчко дистрикта БиХ, Полиција Брчко дистрикта БиХ, у протеклом периоду је активно проводила мјере и радње на сузбијању ових прекршаја.

С тим у вези, у првих шест мјесеци 2019. године, Основном суду Брчко дистрикта БиХ, поднешено је 111 захтјева за покретање прекршајних поступака, против 111 лица која су починила прекршаје просјачења (члан 14.) из Закона о јавном реду и миру Брчко дистрикта БиХ. Анализирајући стање у наведеној области уочено је да се одређена лица професионално баве овом друштвено неприхватљивом дјелатношћу, те да у виду радне експлоатације искориштавају малољетнике, душевно или тјелесно болесна лица, као и да чине и одређена кривична дјела, те је у вези тога остварена је и потребна сарадња са Тужилаштвом Брчко дистрикта БиХ, Центром за социјални рад и Невладиним организацијама у Брчко дистрикту БиХ.

Примијетно је и то да се један број лица, кроз радну експлоатацију, возилима довози на подручје Брчко дистрикта БиХ, како би чинила овакве врсте прекршаја. 1 Имајући у виду све горе наведено, наводимо да ће полицијски службеници Полиције Брчко дистрикта БиХ, и у наредном периоду предузимати потребне радње, и у складу са законским одредбама активно санкционисати сва она лица која својим понашањем чине ове врсте прекршаја, као и предузимати радње на прикупљању доказа на откривању и доказивању кривичних дјела у вези са просјачењем.

Овом приликом позивамо и грађане да не дају новац лицима која чине прекршаје просјачења, те на тај начин, заједно са Полицијом, судјелују у сузбијању вршења ових противправних радњи.

MD MONTEL