Сваки православац треба да зна: Овако се деле празници према црвеном слову

JP Putevi Brcko

У календару Српске православне цркве сваки дан у години посвећен је неком догађају из живота појединог светитеља или неколицине и групе њих ( апостола, Светих отаца, јерарха, мученика и др.) Ти дани називају се света времена или празници и сачињавају хришћанску црквену годину постепено изграђивану на основу старозаветних субота и старозаветних празника.

Према величини и значају догађаја и светитеља који се обележавају по црквенм прописима, црквени празници се разврставају на опште, то јест, оне који се светкују у целој Православној цркви, и на засене или месне, који се празнују само у појединим хришћанским општинама или породицама.

Ево које празнике су дужни да поштују сви православци

Опште празнике дужни су да празнују сви хришћани, а месне или засебне светкују само они кој којих је обичај. У засебне празнике убрајају се пореодичне, црквене, школеске, еснафске и општинске славе.

Дани који су посвећени важнијим догађајима из живота Господњег, Богородичинг или неког већег и значајнијег светитеља називају се велики празници  и тих данан се не ради. Таквих дана у календару Српске православен цркве има 36, обележени су црвеним словом, а деле се на Господње, Богородичине и светитељске празнике. Славе саме по себи нису црвено слово, осим оних које су истовремено велики црквени, а самим тим и народни општи празници.

MD MONTEL