Грађани БиХ неће послове продавача, конобара, али ни професора

JP Putevi Brcko

Незапослени грађани у БиХ од почетка ове године најчешће су одбијали да раде послове продавача, возача теретних возила, кувара, конобара, али и професора њемачког, те математике из личних разлога, а неки од њих су и избрисани са бироа за запошљавање широм БиХ.

У Заводу за запошљавање РС кажу да су у овој години незапослена лица одбијала запослење у оквиру занимања продавача, возача теретних возила, комерцијалних техничара и професора математике.

„Најчешћи разлог брисања с евиденције због одбијања запослења је непојављивање на разговору за посао, а након претходно урученог позива. Сва лица брисана са евиденције по овом основу потписала су доставницу да су уредно примила позив на разговор за посао. Међутим, након недоласка на разговор наведена лица нису давала никакво објашњење у вези с нејављањем, односно зашто нису могли да дођу“, рекао је Теодор Савић из Завода за запошљавање РС.

Они истичу да је због одбијања запослења у струци од почетка ове године с евиденције обрисано шест лица. Укупан број обрисаних са евиденције од почетка године је 38.008 особа. Разлози томе су разни попут закључивања уговора о раду, одјављивања са евиденције, остваривања пензије, неспособности за рад и слично.

Амела Макул, стручни сарадник за информисање у Служби за запошљавање Тузланског кантона, каже да су у општинама овог кантона у овој години због одбијања посла са евиденције обрисане двије особе.

„Најчешћи послови које нуде послодавци, а евидентирани незапослени одбијају, су конобар, фризер, козметичар, зидар, тесар те професори њемачког језика“, каже Макулова.

Она каже да су разлози одбијања разни, а то је да послодавци нуде или ниску плату или је уопште нема, већ плаћају по проценту.

„Разлог је и то што незапослене особе никад нису радиле у струци, не посједују радно искуство у струци, те су обично радили неке друге послове. Здравствени разлози су такође узрок одбијања појединих послова“, каже Макулова.

Додала је да у већини одбијања запослења особе доставе оправдање, које је најчешће љекарски налаз.

Појаснили су да професори њемачког језика одбијају послове јер углавном држе приватне часове који им се више исплате него да су запослени у некој школи.

Ида Хаџимуратовић из Службе за запошљавање Кантона Сарајево каже да незапослени у овом кантону одбијају послове фризера, продавача, кувара и конобара које им нуди ова служба.

„Они ријетко одбијају посао, а разлог је најчешће, како наводе, да се ради о послу који није одговарајући и да не одговарају услови попут мале плате, лоших услова рада, здравственог стања које не одговара понуђеном послу и слично“, каже Хаџимуратовићева.

Она као примјер наводи нереалне услове које понекад дају и послодавци, који очекују да радник ради седам дана у седмици по 10 сати за 400 КМ.

Хаџимуратовићева је додала да до сада нису имали ситуацију престанка вођења незапослене особе у евиденцији због одбијања одговарајућег посла.

Извор: Независне новине

MD MONTEL