Најтужнија фотографија данашњице.

KolubaraMD MONTEL