Најтужнија фотографија данашњице.

JP Putevi BrckoMD MONTEL