Abraj Kudai

KOLUBARA Brčko

Najveći hotel na svijetu biće Abraj Kudai, koji će imati 10 000 soba, 70 restorana i 4 heliodroma na krovu.
Svečano otvaranje zakazano je za 2020. godine u Saudiskoj Arabiji.

MD MONTEL