KONKURS ZA IZBOR ZAMJENIKA DIREKTORA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

KOLUBARA Brčko

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za  izbor i imenovanje zamjenika direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

Izbor i imenovanje zamjenika direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

Zamjenik direktora za ekonomske i plansko analitičke poslove  (na period od četiri (4) godine).

Broj izvršilaca: jedan (1)

Platni razred: IX – 2

Minimalni uslovi:

1)  VSS (VII stepen) – ekonomski fakultet, pravni fakultet, fakultet za menadžment ili drugi fakultet društvenog smjera,

2)  3 (tri) godina radnog iskustva u struci,

3)  1 (jedna) godina iskustva na rukovodećim poslovima. 

Rok i mjesto podnošenja prijave:

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fonda i službenoj web stranici Fonda: www.fzobrcko.ba, i traje do dana 06.09.2019. godine.

Napomena:

Informacije o opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa po navedenom javnom konkursu, kao i ostale informacije i obrazac prijave, zainteresovani kandidati mogu dobiti u zgradi Fonda, na adresi Vuka S. Karadžića 4 u Brčkom. Kontakt osoba je Gordana Kojić. Tel. 049/217-767.

 

MD MONTEL