BLIC VESTI

KOLUBARA Brčko

-Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak razgovaraće danas u Banja Luci s ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenkom Golić o problemu odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Sastanak se održava u sklopu priprema za odlazak delegacije BiH koju predvodi ministar Crnadak na 53. generalnu konferenciju Međunarodne agencije za nuklearnu energiju u Beču, na kojoj će biti skrenuta pažnja na najavu Republike Hrvatske o skladištenju otpada iz Nuklearne elektrane Krško na samoj granici sa BiH, u blizini opštine Novi Grad.

-Brčanska Vlada pripremiIa je novi nacrt Zakona o budžetu, koji predviđa promene u sastavljanju ovog temeljnog finansijskog dokumenta, s akcentom na ekspeditivnije i kvalitetnje trošenje njegovog kapitalnog dela. Novim zakonom predviđen je niz izmena, a ključne bi bile da se sredstva iz kapitalnog budžeta ne mogu prenositi u naredni budžet, ukoliko predmetni projekat nije započet. “Naročito značajna novina, koja bi se mogla nazvati revolucionarnom, je ona kojom se amandmani od strane poslanika u skupštini, mogu ulagati samo do visine iznosa koji je prikazan kao prihod budžeta Distrikta. To praktično onemogućava uključivanje novih projekata, jer prioritet imaju oni koji su započeti“, rekao je gradonačelnik Siniša Milić.

-U organizaciji Odeljenja za stručne i administrativne poslove i uz podršku Misije OESS-a u BiH danas će u Brčkom biti upriličena prezentacija “Akcionog plana 2 za jačanje kohezije u zajednici Brčko distrikita BiH kao odgovor na incidente motivicane predrasudama i mržnjom 2019-2021”. Cilj prezentacije je da informiše i zainteresuje javnost kao i nosioce aktivnosti o njihovim budućim obvezama, te promoviše akcioni plan drugim institucijama. Prezentaciji će prisustvovati predstavnici Vlade, Skupštine, Policije, pravosudnih institucija, javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, te ostali zainteresirani građani.

MD MONTEL