ЈП “Комунално Брчко” престаје да пружа услугу бесплатног интернета у центру Брчког

JP Putevi Brcko

ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ обавјештава кориснике бесплатног интернет сервиса “Брчко WiFi” који дјелује на подручју уже градске зоне у Брчком да је предузеће покренуло активности на престанку обављања дјелатности у складу са дозволама: Дозволе за обављање дјелатности даваоца приступа интернету број DPIU-TS/085/16 и Дозволе за обављање дјелатности оператора јавних електронских комуникацијских мрежа број 102/16, односно да ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ неће више пружати услугу бесплатног кориштења интернета.

Разлог су обавезе које би предузеће требало да испуни у складу са законитим пресретањем телекомуникација, које предузећу изискују велике трошкове. О даљој употреби овог сервиса одлучује Влада Брчко дистрикта БиХ.

MD MONTEL