САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОСНОВНОГ СУДА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Kolubara

Због озбиљности коментара који су јуче изнесени на локалној брчанској телевизији, да је у поступку одређивања притвора пред Основним судом Брчко дистрикта БиХ, осумњиченима који су ухапшени у полицијској акцији кодног назива „ЦЕР“, било онемогућено да остваре право на одбрану кроз стручну правну помоћ и заступање, у обавези смо јавност информисати о сљедећем.

Правосудни органи Брчко дистрикта БиХ, посебно Основни суд Брчко дистритка БиХ, као орган пред којим се води највећи број судских поступака, због обуставе рада свих адвоката на територији Брчко дистрикта БиХ, у складу са обавезама постављеним Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, Уставом Босне и Херцеговине и Статутом Дистритка, стављен је у позицију да, у овим ванредним околностима, свакодневно тражи прави баланс између заштите права сваког грађанина као појединца и заштите права свих грађана Дистрикта која су изражена у јавном интересу и јавном поретку Дистрикта.

Нарочита комплексност у проналаску адекватне равнотеже између ових некада и супротстављених права, у периоду обуставе рада адвоката, показала се у кривичним предметима у којима је Европском конвенцијом о људским правима и Законом о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ, ради остваривања права на одбрану у пуном капацитету, прописана обавеза да осумњичени, односно оптужени морају имати браниоца. У тим случајевима релевантне одредбе осумњиченом, односно оптуженом дају право избора браниоца са предочене листе, а у одсуству његовог избора браниоца осумњиченом, односно оптуженом поставља суд.

Са друге стране, наведени прописи, као и интерес јавне безбједности, спречавање криминала и заштита права и слобода других, налажу правосудним институцијама да у свим околностима, ма какве оне биле, обављају свој посао и раде на томе да сви починиоци кривичних дјела буду процесуирани и да им се под условима прописаним законом изрекне одговарајућа кривична санкција и тако обезбједи сигурност и мир свих грађана Дистрикта и заштите њихова права и слободе.

Полазећи од тога да је у поменутим предметима основна претпоставка за вођење кривичног поступка да осумњичени односно, оптужени мора имати браниоца, а да су са друге стране сви адвокати из Босне и Херцеговине, заједно са адвокатима чије је сједиште у Дистрикту, обуставили свој рад пред свим институцијама у Брчком, па тако и пред Основним судом Брчко дистрикта БиХ, били смо у обавези да кроз овлаштења која нам стоје на располагању, у оваквим околностима, у највећој могућој мјери заштитимо, како права грађана као појединаца тако и грађана као чланова ове друштвене заједнице и на тај начин, кроз поступање у јавном интересу, очувамо и јавни поредак у Брчко дистрикту БиХ.

У периоду обуставе рада адвоката, наведени проблем у предметима у којима је обавезна одбрана, какав је био и предмет који је произашао из полицијске акције кодног назива „ЦЕР“, ријешен је тако што су осумњиченима, односно оптуженима за бранице именовани адвокати Канцеларије за правну помоћ Брчко дистрикта БиХ, који су једина лица која испуњавају законске услове да буду именовани за браниоце и чији се рад редовно одвија.

Оваквом праксом, у овим ванредним околностима, осумњиченима, односно оптуженима омогућено је да остваре право на стручну и квалификовану одбрану јер су заступани од стране лица која имају исте стручне квалификације као адвокати који су у обустави рада, а са друге стране створене су претпоставке за функционисање правосудног система и процесуирање починилаца најтежих кривичних дјела, чиме се штите права свих грађана Дистрикта и остварује интерес јавне безбједности, врши спречавање криминала и штите права и слободе других.

Другачијим поступањем од наведеног, неограничени и тотални штрајк у каквом се адвокати налазе, довео би до неприхватљиве ситуације која би апсолутно искључила могућност да се учиниоцу било којег кривичног дјела извршеном на територији Дистрикта одреди притвор, укључујући и она најтежа као што су убиство, силовање, тероризам. Ступањем у овакав потпуни штрајк, адвокати су фактички суспендовали право осумњичених, односно оптужених на браниоца по свом избору.

Напомињемо, да су адвокати из обје ентитетске адвокатске коморе и адвокати са сједиштем у Дистрикту у више десетина предмета друге врсте пред Основним и Апелационим судом и поред званичне обуставе рада, предузимали процесне радње и вршили заступање, иако је одговорност у поступању од њих захтијевала да изузетак од тоталног штрајка направе прије свега у предметима
у којима је одбрана обавезна.

Овим путем још једном апелујемо на Скупштину Брчко дистрикта БиХ, као институцију која је једина надлежна за рјешавање овог проблема, да што прије предузме све мјере и радње које им стоје на располагању које би довеле до тога да брчански адвокати престану са обуставом рада, будући да је то у највећем интересу свих грађана Дистрикта. Измјене Закона о канцеларији за правну помоћ Брчко дистрикта БиХ које је Скупштина у циљу ублажавања посљедица обуставе рада адвоката на приједлог посланика усвојила на 52. редовној сједници, а којима је адвокатима

Канцеларије за правну помоћ омогућено да у једном предмету заступају и више лица, нису довољне да би се тренутно стање поправило и зато позивамо да се рад на рјешавању овог питања, како од стране надлежног законодавног тијела, тако и од стране адвоката са сједиштем у Дистрикту, у предстојећем периоду интензивира.

MD MONTEL