МАТЕМАТИКА ВАС УЧИ – Мислити неколико корака унапријед

JP Putevi Brcko

* Шта? – ИНСТРУКЦИЈЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
* Гдје? – ГРЧИЦА БРЧКО
* Како? – ЛАКО
* Када? – КАД ВАМА, И У КОЛИКО ВАМ ОДГОВАРА
* Колико? – ВЕОМА ПОВОЉНО
* На који начин? – ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА ИЛИ ИНБОКС-а

Наташа Дамјановић

MD MONTEL