Закон о фискалним системима пред Апелационим судом Брчко дистрикта

JP Putevi Brcko

Адвокат Срђан Марјановић, у својству физичког лица, Апелационом суду Брчко дистрикта упутио је данас приједлог да одлуку Скупштине Брчко дистрикта, којом су октобра 2018. године усвојене измјене и допуне Закона о фискалним системима и фискализацијом обухваћена и адвокатска ђелатност, прогласи незаконитом.

У иницијативи за оцјену усклађености поменутог закона са Статутом Брчко дистрикта и Пословником о раду Скупштине, наводи се да је амандман на основу кога су адвокати обухваћени фискализацијом, поднијет истог дана када је и усвајан.

То је у супротности са Пословником о раду Скупштине Брчко дистрикта у коме је прецизирано да право предлагања амандмана на нацрт закона који се разматра на сједници Скупштине има сваки посланик и градоначелник, али најмање пет дана прије другог читања нацрта закона у Скупштини.

У апелацији се такође наводи да спорни амандман није разматрала законодавма комисија Скупштине чиме је повријеђен Пословник о раду овог тијела, што је супротно важећим одредбама Статута Брчко диструикта БиХ.

Уколико Апелациони суд прихвати наводе из апелације, актуелни закон о фискалним системима у Брчко дистрикту ће престати да важи, а тиме и обавеза адвоката за набавку фискалних каса.

Извор: хит

 

MD MONTEL