“ЗАБРАНИТИ РАД НЕДЈЕЉОМ” Омбудсмен за људска права БиХ подржао синдикат

Kolubara

Институција Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине подржава иницијативе синдиката у БиХ према којима би требало забранити рад недјељом привредним субјектима чији рад није нужан, што се првенствено односи на рад трговачких центара.

Омбудсмени сматрају да би забрана рада недјељом представљала корак ка побољшању права радника, стварању бољих услова за рад и корак ка потпунијој реализацији права на одмор и породични живот. Омбудсмени уједно указују да је оваква пракса правило, а не изузетак у развијеним европским земљама.

– Омбудсмени немају сумње у погледу потребе реформе радног законодавства које треба да прати захтјеве тржишне економије, али истовремено подвлаче неопходност истовременог јачања гаранција радницима да неће бити оштећени у погледу остваривања основних права из радног односа – саопштено је из институције Омбудсмена за људска права БиХ.

Извор: српскаинфо

MD MONTEL