Овако изгледа Самоковска ријека у Националном парку Копаоник, коју су заробили у цијеви и бетон профитери МХЕ..

KolubaraMD MONTEL