Комунална милиција ће легитимисати без униформе, одузимати возила

JP Putevi Brcko

Одборници Градске скупштине недавно су усвојили неколико новина везаних за рад комуналне милиције. Грађанин који им тражи налог на увид, мора да потпише захтев милиционару, пишу „Вечерње новости“.

Послове комуналне милиције убудуће ће моћи да обављају и комунални милиционари без службене униформе, али са писаним налогом начелника.

Налог мора да садржи податке о патроли, област контроле, тачну локацију и време односно почетак и крај планиране акције. Ове измене које је предложио Секретаријат за послове комуналне милиције усвојили су градски одборници на недавно одржаној седници.

У случају да контролисани човек затражи налог на увид, пре тога мора комуналном милиционару да потпише изјаву да је то тражио.

„Милиционари могу да упозоре грађане, упуте усмено наређење, провере идентитет, зауставе и прегледају возило, али и привремено га одузму“, наводи се у Одлуци Комуналне милиције, пишу „Вечерњ новости“

Када је за то овлашћен законом, милиционар може да изда прекршајни налог, поднесе пријаву надлежном органу за учињено дело, али и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка. Против решења комуналног милиционара, грађани ће убудуће имати право да упуте жалбу Градском већу у року од 15 дана од достављања решења.

Нова овлашћења односе се и на надзор и контролу паркирања. Односно, ако милиционари уоче непрописно паркирано возило, могу возачу издати усмено наређење да га одмах уклони.

С друге стране, припадници комуналне милиције убудуће ће учествовати и у обављању „спасилачких функција и пружања помоћи другим органима на отклањању последица елементарних и других непогода“.

Милиционари ће добијати овлашћења када помоћ угроженима не могу да пруже надлежни градски органи и овлашћене организације.

Извор: мондо

MD MONTEL