РАЗМОТРЕН ПРИЈЕДОГ ЗА ФОРМИРАЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

JP Putevi Brcko

На  210. редовној сједници Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ размотрила је иницијативу предсједника Скупштине Брчко дистрикта БиХ да се у Дистрикту формира Адвокатска комора и након свеобухватне расправе једногласно донијела закључак да ће, као овлаштени предлагач закона који се односе на регулисање рада адвоката у Дистрикту, у оквиру рока задатог важећим Законом о адвокатској дјелатности у Брчко дистрикту приступити свеобухватној анализи адвокатске дјелатности и започети један процес чији би резултат био приједлог закона којим би се адвокатска дјелатност уредила на начин који је прикладан околностима у Дистрикту.

Полазећи од тога да је оснивање адвокатске коморе од стране предсједника Скупштине Брчко дистрикта БиХ предложено као мјера за рјешавање тренутног стања проузрокованог обуставом рада свих адвоката у Дистрикту, на сједници је закључено и да било каква ад хок законодавна интервенција која би се односила на регулисање рада адвоката не би довела до престанка штрајка адвоката, па тако ни формирање Адвокатске коморе Брчко дистрикта БиХ, јер су адвокати престанак штрајка условили измјенама Закона о фискалним системима Брчко дистрикта БиХ и њиховим изузимањем из система фискализације.

У вези иницијативе за оснивање адвокатске коморе у Дистрикту, чланови Правосудне комисије, на захтјев адвоката, одржали су јуче састанак са представницима адвокатских комора Републике Српске и Федерације БиХ који су указали на проблематику оваквог приједлога, истакавши да број адвоката у Брчко дистрикту БиХ није довољан да би се оформила адвокатска комора која би могла да задовољи минималне организационе услове међународне адвокатске уније који треба да обезбиједе њену независност и самосталност.

MD MONTEL