Од 1. децембра доживотни затвор за убице дјеце и силоватеље!

JP Putevi Brcko

Новим законским рјешењима у кривичном законодавству Србије, чија примјена почиње 1. децембра, укида се казна затвора од 30 до 40 година и уводи доживотна казна затвора за најтежа кривична дјела.

Доживотна казна предвиђена је за тешко убиство, силовање, обљубу над малољетном особом, трудницом и немоћним лицем, што је 2017. године иницирала Фондација “Тијана Јурић” коју је потписима подржало скоро 160.000 грађана.

Доживотна казна затвора проширена је и на сва друга кривична дјела за која је била предвиђена казна од 30 до 40 година, попут убиства представника највиших државних органа, тешког дјела против уставног уређења и безбиједности Србије, удруживања ради вршења кривичних дјела, геноцида, злочина против човјечности, ратног злочина против цивилног становништва и других најтежих кривичних дјела. Измјене Кривичног законика усвојене су у парламенту Србије у мају ове године, чему је претходила четворогодишња анализа казнене политике.

Суд неће моћи да изрекне казну доживотног затвора онима који су у вријеме извршења кривичног дјела били млађи од 21 године, као ни у ситуацијама када постоји основ за ублажавање или чак за ослобођење од казне (прекорачење граница нужне одбране, битно смањена урачунљивост и слично). Законодавац је предвидео и могућност условног отпуста осуђеника на доживотни затвор након 27 година издржане казне, осим за пет најтежих и најсвирепијих кривичних дјела (тешко убиство, силовање са смртним исходом, обљуба над немоћним лицем са смртним исходом, обљуба са дјететом са смртним исходом и обљуба злоупотребом положаја са смртним исходом).

Пооштрене затворске казне за повратнике

Новина је и то да ће бити пооштрене затворске казне за повратнике, па ће тако за кривично дјело учињено са умишљајем суд морати да изрекне казну изнад половине распона прописане казне затвора под сљедећим условима:

– Ако је учинилац раније два пута осуђен за кривична дјела учињена са умишљајем на затвор од најмање једне године

– Ако је од дана отпуштања учиниоца са издржавања изречене казне до извршења новог кривичног дјела протекло мање од пет година.

Изменама Кривичног законика уведено је још једно кривично дјело – напад на адвоката, којим је прописано кажњавање сваког ко нападне адвоката или члана његове породице „у вези са вршењем адвокатске службе“.

За напад на новинаре и до 12 година затвора

Кривичним закоником предвиђена је кривичноправна заштита лица која обављају послове од јавног значаја и у области информисања, при чему се послом од јавног значаја сматра обављање професије или дужности која има повећани ризик за безбиједност лица које га обавља. Односи се на занимања која су од значаја за јавно информисање, здравље људи, образовање, јавни превоз, правну и стручну помоћ пред судским и другим државним органима.

Међу онима којима је пружена посебна заштита у вези са послом који обављају су и новинари, као лица која врше послове од јавног значаја у области информисања. Напади на њих третирају се као тежи облик кривичног дјела ако су на мети због свог посла, а нове одредбе закона предвиђају и знатно оштрије казне за почиониоце, које се крећу у распону од минимално једне године за напад или претњу до максималних 12 година за наношење тешких тјелесних повреда.

Извор:н1

MD MONTEL