Пензије за децембар 6. јануара 2020. године

JP Putevi Brcko

Исплата пензија за децембар почети ће 6. јануара 2020. године, саопштено је из Федералног завода пензијског и инвалидског осигурања.

Најнижа пензија износи 371,77 марака, загарантована 465,87 марака, а највиша 2.174,48 марака. Укупно потребна средства за исплату пензија, с урачунатим трошковима, износе око 185 милиона марака. Од 1. јануара2020. години предвиђено је усклађивање пензија, у складу са Законом о пензијскои инвалидском осигурању.

Одлука о усклађивању ће бити донесена у априлу, а увећане пензије, заједно с разликом за прва три мјесеца, бити ће исплаћене у мају.

MD MONTEL