Krst prvog srpskog svetitelja

KOLUBARA Brčko

Krst prvog srpskog svetitelja koji je držao u rukama za vrijeme pogubljenja, kralja Jovana Vladimira, čuva se već sedam vijekova u bratstvu Androvića.

Svake godine na Trojčin dan krst se iznosi na vrh planine Rumije. Nekada su ovu relikviju zajedno iznosili i hrišćani i muslimani.
Po predanju na vrhu Rumije nalazila se crkva, koju su Turci porušili 1571. godine. Od tada je običaj da se uzme po jedan kamen koji se ostavlja na vrhu, jer po predanju kada se sakupi dovoljno kamena crkva će se sama obnoviti.
Porodica Andrović čuva ovaj krst kao najveću vrijednost, štiteći ga svojim životima. Gorjele su kuće, padale su glave, ali krst nije prepušten osvajaču. Interesantno je da tokom cijele godine, za mjesto gdje je krst sakriven znaju samo dva najstarija člana porodice Androvića. Krst je drven, ali je tokom 16. vijeka poslat je u Mletačku republiku kako bi se okovao u zlatu. Zbog skupoće puta i boravka, krst je okovan u srebru.

Izvor: Srpska Istorija

MD MONTEL