Ко све може у Њемачку од 1. марта?

Kolubara

Закон о квалификованој радној снази нови је закон који проширује могућности да квалификовани професионалци дођу на посао у Њемачку.

Нови прописи ступају на снагу 1. марта 2020. У будућности ће квалификовани радници са струковним, неакадемским образовањем из земаља које нису чланице ЕУ лакше мигрирати у Њемачку како би могли радити. Тренутни услови за квалификоване стручњаке са универзитетском дипломом остаће на снази, с одређеним попуштањем правила.

Које ће промјене донијети нови закон?

Новим законом проширује се оквир у оквиру којег квалификовани стручњаци из земаља које нису чланице ЕУ могу доћи радити у Њемачку. Кључне промјене су сљедеће:

Квалификовани професионалци:

Дефиниција квалификованог стручњака (професионалца): У будућности ће се квалификовани стручњак дефинисати као особа с високом стручном спремом или квалификацијом након стручног усавршавања у трајању од најмање двије године. Без обзира на то имате ли високу стручну спрему, прво ће се од вас тражити да вашу инострану квалификацију службено признају надлежне власти у Њемачкој.

Приступ њемачком тржишту рада:

Биће олакшан приступ њемачком тржишту рада. Квалификовани стручњак мора посједовати уговор о раду или одређену понуду за посао и квалификацију признату у Њемачкој. Федерална агенција за запошљавање (БА) неће проводити никакву приоритетну провјеру. То значи да се неће провјеравати је ли подноситељ захтјева из Њемачке или ЕУ доступан за одређени посао. Федерална агенција за запошљавање и даље ће провјеравати услове запошљавања.

Могуће запослење:

Квалификовани стручњак може обављати занимање за које је квалификован. То значи да је могуће и запошљавање у сродним занимањима. Уз то, квалификовани професионалци с академском дипломом могу радити и на пословима за које није потребан степен високог образовања; могу радити и на другим занимањима која су повезана с њиховом квалификацијом и која обично захтијевају стручну, неакадемску квалификацију. То искључује помоћна и полуквалификована занимања: занимање мора увијек захтијевати квалификацију. Плава карта ЕУ издаје се само за радна мјеста која су у складу с професионалном квалификацијом, која обично мора бити академска диплома.

Квалификовани професионалци с струковним квалификацијама:

Запошљавање квалификованих стручњака ван ЕУ са струковним, тј. неакадемским образовањем више није ограничено на занимања која имају недостатак вјештина. Ако неко има квалификацију за стручно оспособљавање у Њемачкој, дозвола боравка која им омогућава рад у одређеном занимању ће му такође омогућити рад у Њемачкој у свим занимањима која су обухваћена њиховом квалификацијом.

Квалификовани професионалци с струковним квалификацијама:

Запошљавање квалификованих стручњака ван ЕУ с струковним, тј. неакадемским образовањем, више није ограничено на занимања којих је недостататак. Ако неко има квалификацију за стручно оспособљавање у Њемачкој, дозвола боравка која им омогућава рад у одређеном занимању, ће му такође омогућити рад у Њемачкој у свим занимањима која су обухваћена њиховом квалификацијом.

Долазак у Њемачку у потрази за послом:

Професионалци с квалификацијом за стручно оспособљавање такође ће моћи доћи у Њемачку тражити посао. Добиће дозволу боравка до шест мјесеци. Предуслов за то је да се таква квалификација признаје од стране надлежног тијела у Њемачкој и да се особа може издржавати за вријеме боравка те да посједује потребне вјештине у њемачком језику за жељено занимање. Генерално је потребно знање њемачког језика на нивоу Б1 заједничког европског референтног оквира за језике. Током времена проведеног у Њемачкој у потрази за послом могуће је запошљавање до 10 сати седмично на пробној основи. То омогућује послодавцу и у иностранству квалификованом стручњаку да открију да ли један другом одговарају. Професионалцима с признатом академском квалификацијом, којима је као и прије дозвољено долазити у Њемачку на шест мјесеци тражити посао, такође је омогућено да раде пробно.

Период боравка за усавршавање и развој вјештина:

Могућности за долазак у Њемачку ради усавршавања се побољшавају. Основни предуслов за то је да поступак признавања проводи надлежно тијело у Њемачкој док је подносилац захтјева у иностранству, а поступак утврди да инострана квалификација те особе у потпуности не испуњава захтјеве њемачке квалификације (потврда о признању или Анеркеннунгсбесцхеид). Други предуслов за издавање визе за оспособљавање је да особа има потребно знање њемачког језика. Они се обично изједначавају с нивоом А2 у Заједничком европском референтном оквиру за језике. 18-мјесечна дозвола боравка може се продужити, на примјер у ту сврху, за шест мјесеци до највише двије године. Након истека максималне дозволе боравка, може се издати боравишна дозвола у сврху обуке, студија или рада.

Дозвола за трајни боравак за квалификоване стручњаке из цијелог свијета:

Убудуће ће инострани квалификовани професионалци добити дозволу за трајни боравак након четири године (претходно: пет година).

Полазници обуке (тренинга) и студенти:

Долазак у Њемачку због потраге за мјестом обуке: Већ је могуће за потенцијалне студенте који долазе у Њемачку да траже боље образовање. Према новим правилима, они који буду заинтересовани за стручно оспособљавање убудуће ће такође моћи доћи у Њемачку и тражити мјесто за обуку. Предуслов за то су знање њемачког језика на нивоу Б2, потврда о завршетку њемачке школе у иностранству или потврда о напуштању школе која омогућује особи да стекне више образовање, максимална доб од 25 година и могућност финансијског издржавања.

Курс њемачког језика у припреми за струковно оспособљавање:

Ако особа има дозволу боравка за курс струковног оспособљавања, може похађати курс њемачког језика (било општег смјера или орјентисаног према занимању).

Побољшане су могућности страних студената у Њемачкој да промијене статус боравка:

Страни студенти већ имају могућност преласка на друге врсте боравишних дозвола и прије завршетка студија. На примјер, умјесто да наставе студије, могу започети стручно оспособљавање и добити дозволу боравка за похађање курса струковне обуке. Закон о квалифицикованој имиграцији проширује ове могућности промјене статуса: под одређеним предусловима, и након разматрања од стране Савезне агенције за запошљавање, могуће је прихватити понуду за посао као квалификованог стручњака, док особа још увијек студира или прима стручно образовање. То укључује прелазак на дозволу боравка за рад у квалификованом занимању.

Дозвола за трајни боравак за оне који су завршили курс струковног оспособљавања у Њемачкој:

Нови закон омогућује странцима који су успјешно завршили курс струковног усавршавања у Њемачкој да добију дозволу за трајни боравак након двије године, исти период као и за дипломце.

MD MONTEL