Руђер Бошковић

KOLUBARA Brčko

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

Филозоф, математичар, астроном, физичар, инжењер, педагог, геолог, архитекта, археолог, конструктор, оптичар, дипломата, путописац, професор, исусовац, најбољи пјесник на латинском језику осамнаестог вијека и преводилац полиглота – занимања су Руђера Бошковића, Србина из Дубровника и једног од највећих научника свог времена.

Рођен је 18. маја 1711. године из брака оца Николе (Србина из Орахова код Требиња у Херцеговини) и мајке Павле (италијанског поријекла, из породице Бара Бетере). Његов отац био је трговац који је селидбом у град Дубровник због нужности прешао на вјеру римокатоличку, где се бавио и сакупљањем старина и пасионираним истраживањем старе Рашке, о чему је написао књигу Старорашка сјећања. Слава Бошковића била је Свети Ђурађ, коју је Руђер задржао и у католицизму све до своје смрти 1787. године.

MD MONTEL