Ј.П. „Радио Брчко“ данас обиљежава 60 година рада

JP Putevi Brcko

Јавно предузеће „Радио Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт Босне и Херцеговине је првобитно пословало под називом „Радио станица Брчко“ и званично је почело са радом 15.02.1960. године.

У то вријеме, у бившој Југославији, постојала је 21 радио станица, а у Босни и Херцеговини прије „Радио станице Брчко“ пословале су само двије радио станице и то „Радио Сарајево“ и „Радио Тузла“.

„Радио станица Брчко“ је била смјештена у згради бившег Комитета (улица-садашњи Булевар мира) и бројала је пет запослених радника (директор, новинар, техничар, спикер и административни службеник). Године 1978. се пресељава у зграду „Клостер“ (улица-садашња Клостерска), а око 1975. године постаје дио Центра за културу, информисање и образовање одраслих као „Основна организација удруженог рада“ (ООУР).

Године 1983. мијења назив у „Јавно предузеће ОЈРНИП Брчко“ и поред емитовања радио програма почиње са издавањем новинског листа „Градитељ“, који је под тим називом излазио до краја 1991. године, два пута мјесечно. У току 1991. године предузеће је почело емитовати стерео градски програм на 94,80МХз и пословало као дионичко друштво 127 дана.

Године 1992. новински лист мијења назив у „Брчанске новине“ и бива издато само неколико издања. Године 1993. поново почиње издавање новинског листа под називом „Брчански погледи“ све до 2001. године када предузеће своју активност своди на емитовање радијског програма.

Током ратног и послијератног периода у Босни и Херцеговини, на подручју општине Брчко, пословале су три радио станице: „Јавно предузеће ОЈРНИП Брчко“, „Јавна установа за информисање Маоча“ и „Јавно предузеће Нове Равне Бијела“.

Проглашавањем града Брчко Дистриктом, наведене три радио станице су обједињене у јединствени и мултиетнички радио, који послује у облику друштва са ограниченом одговорношћу. Одлуком оснивача (Брчко дистрикт БиХ) предузеће од 2001. године послује под пуним називом Јавно предузеће „Радио Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт Босне и Херцеговине.

MD MONTEL