Литија у Америци, Божје чудо које је кренуло из Црне Горе

KolubaraMD MONTEL