Уређује се експропријација ради изградње ауто-пута према Рачи

JP Putevi Brcko

Приједлогом закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача о коме расправљају посланици у Народној скупштини Републике Српске уређује се посебан поступак експропријације непокретности ради изградње ауто-пута и гасовода на овој дионици, као пројеката од посебног значаја за Српску.

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ Босиљка Предраговић, образлажући овај приједлог у Народној скупштини Српске, рекла је да се тим актом уређују и финансирање геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка експропријације, спровођење тог поступка и друга питања од значаја за изградњу овог ауто-пута и гасовода.

У тексту закона наводи се да је разлог за доношење овог акта реализација пројекта изградње ауто-пута и гасовода на предметној релацији да би се ријешила повезаност Српске са земљама у окружењу и гасификација дијела Републике, те створили предуслови за бољи живот грађана и економски и привредни напредак Српске.

Разлог за доношење овог закона по хитном поступку је хитност самог поступка експропријације и поштовање начела економичности и ефикасности да би се спријечиле штетне посљедице по Српску.

„Ради реализације ових пројеката неопходно је донијети посебан закон којим се утврђује да је изградња ауто-пута и гасовода од општег интереса, а да би се дефинисало извођење геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка експропријације, посебна правила управног поступања, те би тај закон био правни оквир за несметану реализацију пројеката у којима би се ефикасно рјешавали имовинско-правни односи, као и прибављање документације за изградњу ауто-пута и гасовода“, наводи се у образложењу овог закона.

У тексту се додаје да би рјешавање имовинско-правних односа у сврху изградње ауто-пута и гасовода у складу са роковима утврђеним одредбама важећег Закона о експропријацији довело до одуговлачења поступка експропријације, а тако и до могућности наступања евентуалне материјалне штете за Српску.

„Зато је било неопходно да се у поступку експропријације, који је дефинисан овим законом, пропишу краћи рокови одређених управних процедура у односу на рокове прописане важећим Законом о експропријацији и Законом о општем управном поступку“, наводи се у образложењу овог акта.

Овим законом се прописује обавеза вјештаку одговарајуће струке да у року остављеном у закључку о одређивању вјештака достави свој налаз и мишљење.

„Вјештаку је прописана и новчана казна до 500 КМ ако у остављеном року не поднесе писани налаз и мишљење, као и сношење трошкова поступка ако због неоправданог изостанка одбије да вјештачи или пропусти да поднесе писани налаз и мишљење. Ова казна је прописана у већем износу да би се пооштрила одговорност вјештака имајући у виду овај посебан поступак експропријације“, наводи се у тексту закона.

Извор: инфобијељина

MD MONTEL