Саопштење за јавност Полиције Брчко дистрикта

JP Putevi Brcko

Извршавајући своје послове у складу са законом у претходном периоду Полиција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине забиљежила је одређене догађаје на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, те понашања и дешавања у вези са истим, који носе снажан потенцијал негативног утицаја на стање безбједности и осјећај безбједности грађана.

Угрожавање безбједности појединаца, говор мржње, пријетње и подизања тензија неизоставно су фактори угрожавања безбједности који утичу и могу да утичу на живот грађана и функционисање ове друштвене заједнице и њених институција.

Уважавајући темељне вриједности Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и своје надлежности Полиција Брчко дистикта Босне и Херцеговине ће у складу са законом предузети све потребне мјере и радње за обезјеђење мирне и безбједне средине за све грађане Дистрикта и спречавање свих облика нарушавања безбједности. С обзиром на комплексност појма безбједности као посебне друштвене категорије, важно је истаћи да је позитивно дјеловање свих друштвених фактора и актера од пресудне важности за повољно стање безбједности на овом подручју и миран и безбједан живот свих грађана Дистрикта.

У складу с тим дана 05.03.2020. године у Полицији је на иницијативу шефа Полиције одржан састанак на којем су присуствовали градоначелник, замјеникградоначелник, предсједник Скупштине, замјеникпредсједник Скупштине, шеф Полиције и замјеник шефа Полиције, на којем је договорено заједничко дјеловање у интересу свих грађана Дистрикта.

MD MONTEL