Полиција Брчко дистрикта БиХ позива грађане на друштвено одговорно понашање

JP Putevi Brcko

Полиција Брчко дистрикта БиХ позива све грађане Брчко дистрикта БиХ на друштвено одговорно понашање, имајући у виду мјере и препоруке које је донијела Влада Брчко дистрикта БиХ с циљем превентивног дјеловања у односу на појаву вируса COVID-19.

С тим у вези подсјећамо јавност да је обавеза свих лица која долазе из земаља које су угрожене појавом и ширењем вируса COVID-19, да су обавезна да се јаве надлежним здравственим институцијама. Истовремено упозоравамо да Полиција Брчко дистрикта БиХ прикупља податке и информације о лицима која не поступе одговорно након преласка границе и приликом попуњавања санитарног упитника не наведу прецизне и истините податке, али и о свима онима који се не буду придржавали ограничења радног вемена и других препорука.

Полиција Брчко дистрикта БиХ позива све грађане који имају било каква сазнања о особама које су дошле из других држава, а нису пријавиле свој долазак здравственој институцији, да уступе информације о томе непосредно полицијским службеницима на терену или позивом на телефон 122, како би се према њима предузеле све неопходне превентивне мјере.

MD MONTEL