ОБАВЈЕШТЕЊЕ

JP Putevi Brcko

Осигураним лицима Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ, која имај у овјерену здравствену књижицу, чија овјера истиче у периоду од 06.03.2020. до 01.04.2020. године, а за која се редовно yплaћyjy доприноси за здравствено осигурање, Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ нeћe вршити овјеру књижица до 01.04.2020. године, како би се избјегле гужве и провеле мјере заштите у наведеном периоду.

Моле се осигурана лица Фонда, да поштују наредбу која се односи на окуппања грађана, интрукцију о личној хигијени и поступању у периоду трајања опасности од заразе Корона вирусом.

У вези са остваривањем права из здравственог осигурања, yпућyjy се осигурана лица Фонда да се, уколико је то мoryћe, приоритетно обрате Фонду телефоном или мејлом, ради смањења ризика од ширења Корона вируса. Фонд ћe странкама информације, у зависности од њиховог карактера, пружати телефонски одмах или накнадно, позивом странкама на њихов број.

У случају потребе доласка у просторије Фонда, осигурана лица се моле да:

– Поштују одлуке надлежних органа о понашању у затвореном простор у за вријеме опасности од Корона вируса.

– Избјегавају доласке у терминима најчешће гужве у Фонду.

-Буду стрпљиви и држе одстојање од других лица у размаку од најмање 1 метар.

-Дезинфикују руке приликом уласка у Фонд средствима која су предвиђена за ту намјену и налазе се на улазу у Фонд.

Контакт телефон и: 0149/211-102; 049/216-344 и 049/216-307 E-mail адреса: fzobrcko lUnteo1.net

MD MONTEL