САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Удружење потрошача „Бона фидес“ Брчко дистрикт БиХ

Kolubara

Даном проглашења угрожености становника Брчко дистрикта БиХ од епидемије заразне болести коронавирус (COVID-19)“ Удружење потрошача „Бона фидес“ Брчко дистрикт БиХ, започело је пројекат под називом „Праћење кретања цијена производа у вријеме проглашења угрожености становништва Брчко дистрикт БиХ од епидемије заразне болести коронависур (COVID-19)“ којим настоји подићи степен друштвене одговорности и људске солидарности, те спријечити злоупотребу и нагло повећање основних животних намјерница и осталих производа.Активисти Удружења кроз рад на терену, упознали су све привредне субјекте чији рад је дозвољен у периоду угрожености становника, са обавезом поштовања Одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ о враћању цијена на ниво који је важио 5. марта ове године, те на законске санкције у случају њиховог непоштовања.

Удружење потрошача „Бона фидес“ Брчко дистрикт БиХ, позива све грађане-потрошаче да пријаве несавјесна правна лица или предузетнике који се не придржавају горе поменуте Одлуке Владе Бд БиХ, како би против истих покренули законске процедуре пред надлежним органима.

Своје пријаве могу слати путем маил адресе: udruzenjebonafides@gmail.com или на телефон 066/050- 442

Удружење апелује на све финансијске субјекте, посебно банке и микрокредитне организације, да за вријеме проглашења угрожености становништва од епидемије заразне болести, застане са наплатом ануитетних уплата-рата кредита, као и обрачуном камата, све до прекида ове ванредне ситуације, која не само да представља опасност по људско здравље и живот већ и за финансијски опстанак људи.

MD MONTEL